Aktualności
Ochrona żerowisk rybołowa

W Gorzowie Wielkopolskim odbyły się warsztaty dotyczące prowadzenia gospodarki rybackiej na jeziorach i stawach rybnych położonych na obszarach Natura 2000 stanowiących główne ostoje występowania rybołowa

2018-12-10
Posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty”

W siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej PN „Ujście Warty”. W posiedzeniu udział wziął Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim

2018-12-07
Posiedzenie Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej

W siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się coroczne spotkanie stron, które podpisały Konwencję o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, tzw. Konwencję Berneńską

2018-12-05
COP24 zgodne z polityką środowiskową Ministerstwa Środowiska w ramach EMAS

Trwający globalny szczyt klimatyczny ONZ – COP24 organizowany jest zgodnie z polityką środowiskową Ministerstwa Środowiska, wpisanego do rejestru systemu ekozarządzania i audytu EMAS

2018-12-05
EMAS na COP24 - Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wspólnie na COP24

14 grudnia br. w Katowicach odbędzie się wydarzenie EMAS – in practise przeznaczone dla wszystkich organizacji zarejestrowanych w rejestrze EMAS lub zainteresowanych przystąpieniem do systemu EMAS 

2018-12-03
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka