Aktualności
Zmiany w ochronie drzew i krzewów

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu

2017-01-17
Kontrola w sprawie odstrzału żubrów

Inspekcja Lasów Państwowych sprawdzi wszystkie przypadki eliminacji żubrów w Nadleśnictwie Borki w latach 2012–2016

2017-01-11
Noworoczne spotkanie u Wojewody Lubuskiego

W Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie noworoczne Wojewody Lubuskiego  z przedstawicielami organizacji pracodawców, samorządu terytorialnego oraz szefami administracji zespolonej i niezespolonej w regionie. W spotkaniu wziął udział Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

2017-01-10
Liczenie nietoperzy

W rezerwacie przyrody Nietoperek oraz na obszarze Natura 2000 Nietoperek odbyło się coroczne liczenie nietoperzy, przeprowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2017-01-09
Głos naukowców w sprawie żubrów

Publikujemy pismo prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej, dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dotyczące kwestii żubrów

2017-01-04
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka