REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
O aktywnym dostępie do informacji o środowisku i zasobów danych przestrzennych

W dniach 1-2 października 2014 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbywa się konferencja „Środowisko Informacji”. Współorganizatorami wydarzenia są Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska


2014-10-01
Wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce

30 września 2014 r. w Warszawie odbywa się III krajowa konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce. Tematem konferencji jest metodyka identyfikacji i oceny krajobrazów


2014-09-30
Spotkanie polsko – niemieckie w Bad Muskau

29 września 2014 r. w Muskauer Park w Bad Muskau odbyło się spotkanie polsko-niemieckie w sprawie wyjaśnienia i weryfikacji gospodarki wodnej, prowadzonej w hydrowęźle Bad Muskau


2014-09-30
Ochrona bociana białego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody - Zarządem Okręgu w Zielonej Górze, przygotowała informacje dotyczące ochrony bociana białego


2014-09-29
Ruszy budowa bloku gazowo – parowego w Elektrociepłowni Gorzów

24 września 2014 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. Realizacja inwestycji umożliwi zastąpienie przestarzałej infrastruktury nowoczesnymi, niskoemisyjnymi urządzeniami, spełniającymi restrykcyjne normy, obowiązujące od 2016 r.


2014-09-24
Więcej
Kalendarium