Aktualności
15 grudnia dniem pracującym w administracji rządowej

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w najbliższą sobotę 15 grudnia 2018 r. urzędy administracji rządowej - w tym Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska - będą czynne

2018-12-14
Ochrona żerowisk rybołowa

W Gorzowie Wielkopolskim odbyły się warsztaty dotyczące prowadzenia gospodarki rybackiej na jeziorach i stawach rybnych położonych na obszarach Natura 2000 stanowiących główne ostoje występowania rybołowa

2018-12-10
Posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty”

W siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej PN „Ujście Warty”. W posiedzeniu udział wziął Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim

2018-12-07
Posiedzenie Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej

W siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się coroczne spotkanie stron, które podpisały Konwencję o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, tzw. Konwencję Berneńską

2018-12-05
COP24 zgodne z polityką środowiskową Ministerstwa Środowiska w ramach EMAS

Trwający globalny szczyt klimatyczny ONZ – COP24 organizowany jest zgodnie z polityką środowiskową Ministerstwa Środowiska, wpisanego do rejestru systemu ekozarządzania i audytu EMAS

2018-12-05
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka