REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
Piotr Otawski Głównym Konserwatorem Przyrody

Prezes Rady Ministrów powołał Piotra Otawskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i jednocześnie Głównego Konserwatora Przyrody. Nowy wiceminister będzie odpowiadał m.in. za kwestie związane z ochroną przyrody, leśnictwem i łowiectwem


2014-08-01
Wsparcie dla rybołowa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z administracją Nadleśnictwa Bolewice zainstalowała kolejną, na terenie województwa lubuskiego, sztuczną platformę lęgową dla rybołowa


2014-07-31
Spotkanie w sprawie wycieku mazutu do Wisły

Wizje terenowe obszaru objętego skutkami awarii, interwencje i pomoc weterynaryjna to wynik ustaleń ze spotkania zainicjowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w związku z wyciekiem w Elektrowni Kozienice


2014-07-28
Zintegrowane zarządzanie w urzędzie

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyli w konferencji „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”


2014-07-25
Gospodarka komunalna w gminie Wschowa

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa z udziałem przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie na temat gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi na terenie gminy


2014-07-25
Więcej
Kalendarium