Aktualności
Dodatkowe fundusze na edukację ekologiczną

36 mln złotych na projekty zwiększające świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego Edukacja ekologiczna

2017-08-18
Dobre praktyki w gospodarce o obiegu zamkniętym - OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o.

Model zarządzania zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym reprezentuje OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o., firma zarejestrowana w systemie EMAS

2017-08-17
Remonty budynków a ochrona ptaków

Budynki mieszkalne stanowią ważne siedliska chronionych w Polsce gatunków ptaków. Jak prowadzić remonty i termomodernizację żeby nie pozbawiać ptaków miejsc do gniazdowania?

2017-08-16
Zabezpieczanie sadów i upraw roślin jagodowych przed ptakami

W odpowiedzi na liczne pytania napływające do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska prezentujemy informacje dotyczących płoszenia ptaków w sadach i uprawach

2017-08-04
Jak pomagać zwierzętom

Widok rannego lub porzuconego dzikiego zwierzęcia w naturalny sposób budzi w nas chęć niesienia pomocy. Musimy jednak pamiętać, że pomoc udzielona w nieodpowiedni sposób może wyrządzić krzywdę

2017-07-31
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka